Saksstatistikk for mai 2017

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for mai 2017 kan leses her.