Utkastelse fra Hausmannsgate 42

Oslo byfogdembete avsa 30. juni 2016 midlertidig forføyning for at de personer som bor/oppholder seg i Hausmannsgate 42 i Oslo, skal fravikes umiddelbart.

Kjennelsen kan leses her.