Meny

Oslo byfogdembete avsa 30. juni 2016 midlertidig forføyning for at de personer som bor/oppholder seg i Hausmannsgate 42 i Oslo, skal fravikes umiddelbart.

Kjennelsen kan leses her.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06