Vanskelig budsjettsituasjon i Oslo-domstolene

En sterkt forverret økonomi med budsjettkutt og nedbemanning har fått Oslo-domstolene til å skrive brev til stortingsrepresentantene på Oslo-benken. Sorenskriverne advarer mot alvorlige konsekvenser for saksavviklingen.

Brevet kan leses her