Vik fratatt kontrollen over aksjer i Confirmit AS

Oslo byfogdembete har ved midlertidig forføyning av 30. mars 2017 besluttet at Erik Martin Vik og Sebastian Holdings Inc. ikke kan utøve aksjonærrettigheter i det norske IT-selskapet Confirmit AS. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bestyrer for aksjene og skal ivareta aksjonærrettighetene. Han skal blant annet som generalforsamling oppnevne nytt styre i Confirmit AS.

Bakgrunnen for forføyningen er at Deutsche Bank har fått utlegg i aksjene registrert på Erik Martin Vik til sikkerhet på et krav på over USD 234 mill. mot Sebastian Holdings Inc. Oslo byfogdembete opprettholdt ved kjennelse av 21. desember 2016 namsfogdens beslutning om utlegg og forkastet klagen fra Erik Martin Vik. Han har anket kjennelsen til lagmannsretten.

Deutsche Bank frykter at Alexander Vik, Erik Martin Vik og/eller Sebastian Holdings Inc. vil søke å unndra verdiene i Confirmit AS frem til tvangssalget kan gjennomføres og viser til Viks tidligere opptreden. 

Den midlertidige forføyningen med bestyrelse av aksjonærrettighetene varer frem til tvangssalg av aksjene er gjennomført eller utlegget er opphevet av ankedomstolen.

Avgjørelsen kan leses her.