2011

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2011

Saksavviklingsstatistikken for første halvår er nå klar.

Les mer

Konkurs i Madeira Fjord AS

Det er i dag åpnet konkurs i Madeira Fjord AS.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mars 2011

Saksavviklingssstatisikk per 31. mars 2011 er nå klar.

Les mer

Ny begjæring om stans av uttransportering mottatt i Oslo byfogdembete

En familie ber om å kunne oppholde seg her i landet inntil Oslo tingrett har behandlet et varslet søksmål mot UNE.

Les mer

Begjæring om stans av uttransportering mottatt i Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete mottok i formiddag begjæring om midlertidig forføyning fra advokat Risnæs på vegne av Madina Salamova (Maria Amelie).

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2010

Årsstatistikken 2010 for Oslo byfogdembete er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2011

Saksavviklingsstatistikken for første halvår er nå klar.

Les mer

Konkurs i Madeira Fjord AS

Det er i dag åpnet konkurs i Madeira Fjord AS.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mars 2011

Saksavviklingssstatisikk per 31. mars 2011 er nå klar.

Les mer

Ny begjæring om stans av uttransportering mottatt i Oslo byfogdembete

En familie ber om å kunne oppholde seg her i landet inntil Oslo tingrett har behandlet et varslet søksmål mot UNE.

Les mer

Begjæring om stans av uttransportering mottatt i Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete mottok i formiddag begjæring om midlertidig forføyning fra advokat Risnæs på vegne av Madina Salamova (Maria Amelie).

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2010

Årsstatistikken 2010 for Oslo byfogdembete er nå klar.

Les mer