3 ledige stillinger

Oslo byfogdembete har nå ledig en fast stilling som rådgiver og to ettårige vikariater som førstekonsulent.

Arbeidet består av saksbehandling og publikumsbetjening, og er i hovedsak knyttet til saker innen midlertidig sikring og arrest, konkurs, tvangsfullbyrdelse, notarialbekreftelser og viglser.

Søknadsfristen er 10. juni 2012.

Fullstendig utlysningstekst kan leses her.