Beboerne i teltleir sydvest for Sognsvann må fravike

Etter begjæring fra Statsbygg har Oslo byfogdembete besluttet at de beboerne som har tilhold i teltleiren sydvest for Sognsvann må fravike. Retten fant at etableringen av leiren er i strid med friluftsloven, og at beboerne derfor ikke har rett til å oppholde seg på eiendommen.

Kjennelsen kan leses her.