Høiness vant arvestrid

Retten kom til at Synnøve Alver Urdahl ikke var i 'høg grad sjeleleg svekt' på testamenttidspunktet. Testamentet er følgelig ikke opprettet i strid med arveloven § 62. Retten mener at Mona Høiness heller ikke har påvirket Synnøve Alver Urdahl på utilbørlig måte. Testamentet er dermed heller ikke opprettet i strid med arveloven § 63. Testamentet er på denne bakgrunn gyldig og legges til grunn når dødsboet etter Synnøve Alver Urdahl skal skiftes. Slektningene må i tillegg til å dekke sine egne sakskostnader også dekke motpartens.

Dommen kan leses her.