Ingen ledige tidspunkt for vigsel lørdag 20. oktober

Etter mange henvendelser per telefon og e-post om ledig tid for vigsel, ønsker vi å informere om at det lørdag 20. oktober dessverre ikke er flere ledige tidspunkt.

Vi har fortsatt ledig tid andre dager/datoer, men det er viktig å merke seg at situasjonen raskt kan endre seg.