Midlertidig stillingsstopp i domstolene

I brev fra Domstoladministrasjonen av 27. juni 2012 varsles midlertidig stillingsstopp i første- og anneninstansdomstolene fra 2. juli 2012. Brevet kan leses her.