Okkupanter kastes ut fra Konowsgate

        

Eier fremmet midlertidig forføyning med krav om at de som oppholder seg på eiendommen må fravike eiendommen. Retten tok begjæringen til følge.

Kjennelsen kan leses her.