Orientering om praktiske tiltak ved Oslo byfogdembete i forbindelse med gjennomføring av 22. juli-saken i Oslo tingrett

Hovedforhandlingen startet 16. april og vil antagelig vare til slutten av juni. Saken krever et høyt sikkerhetsnivå og det vil være adgangskontroll i Oslo tinghus så lenge saken varer. Det forventes et stort antall besøkende og det anbefales at man beregner seg god tid da det kan oppstå kø i sikkerhetskontrollen. Vær oppmerksom på at publikumskantinen i 2. etasje kun vil være tilgjengelig for de som er akkreditert til 22. juli-saken. Det er anledning til å ta med seg mat og drikke på uåpnet/forseglet plastflaske gjennom sikkerhetskontrollen. Man kan også kjøpe kald drikke på automater i 3. og 7. etasje i tinghuset.

Av hensyn til våre brukere, og for å minske presset på Oslo tinghus, har Oslo byfogdembete iverksatt følgende tiltak:

Ekspedisjonen i tinghusets 5. etasje:

Ekspedisjonen har som vanlig åpningstid mellom kl. 08.00-15.45 (15.00 fra 15. mai). Våre brukere oppfordres til å komme etter kl. 10.00.

Vigsler:

Vigslene holdes i Oslo Rådhus

Konkurssaker:

Konkurssaker berammes mandager i Borgarting lagmannsretts saler i Keysersgate 13 (inngang Munchs gate 4), ett kvartal fra Oslo tinghus. Dette gjelder både for Kemneren i Oslo, Skatt Øst og private rekvirenter.

Skiftesamlinger holdes fredager i Oslo tinghus.

Øvrige rettsaker:

Sakene berammes i Oslo tinghus. Rettsmøter av en eller flere dagers varighet berammes som hovedregel fra kl. 10.00. Rettsmøter på en halv dag eller mindre, berammes som hovedregel fra kl. 12.30.