Meny

Hovedforhandlingen startet 16. april og vil antagelig vare til slutten av juni. Saken krever et høyt sikkerhetsnivå og det vil være adgangskontroll i Oslo tinghus så lenge saken varer. Det forventes et stort antall besøkende og det anbefales at man beregner seg god tid da det kan oppstå kø i sikkerhetskontrollen. Vær oppmerksom på at publikumskantinen i 2. etasje kun vil være tilgjengelig for de som er akkreditert til 22. juli-saken. Det er anledning til å ta med seg mat og drikke på uåpnet/forseglet plastflaske gjennom sikkerhetskontrollen. Man kan også kjøpe kald drikke på automater i 3. og 7. etasje i tinghuset.

Av hensyn til våre brukere, og for å minske presset på Oslo tinghus, har Oslo byfogdembete iverksatt følgende tiltak:

Ekspedisjonen i tinghusets 5. etasje:

Ekspedisjonen har som vanlig åpningstid mellom kl. 08.00-15.45 (15.00 fra 15. mai). Våre brukere oppfordres til å komme etter kl. 10.00.

Vigsler:

Vigslene holdes i Oslo Rådhus

Konkurssaker:

Konkurssaker berammes mandager i Borgarting lagmannsretts saler i Keysersgate 13 (inngang Munchs gate 4), ett kvartal fra Oslo tinghus. Dette gjelder både for Kemneren i Oslo, Skatt Øst og private rekvirenter.

Skiftesamlinger holdes fredager i Oslo tinghus.

Øvrige rettsaker:

Sakene berammes i Oslo tinghus. Rettsmøter av en eller flere dagers varighet berammes som hovedregel fra kl. 10.00. Rettsmøter på en halv dag eller mindre, berammes som hovedregel fra kl. 12.30.

Siden ble sist oppdatert: 27.06.2012, kl. 16.07