Oslo byfogdembete søker medhjelpere til tvangssalg

Oslo byfogdembete søker medhjelpere til tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og aksjeleiligheter.

Søknadsfrist er 7. desember 2012.

Fullstendig utlysningstekst kan leses her.