Petrolia Invest m.fl-DNO

Petrolia Invest AS m.fl. ble ikke hørt med sitt forføyningskrav mot DNO International ASA der Petrolia tok sikte på å stanse fusjonsvedtak mellom de to oljeselskapene DNO og RAK. Saksøkerne ble også pålagt å svare DNO sakskostnader med en million kroner. Kjennelsen i sin helhet kan leses her.