Resultat fra ventetidsundersøkelsen

Vi får ukentlig telefoner fra brukerne våre med spørsmål om hvor lang ventetid vi har i ekspedisjonen.

I uke 21 utførte vi en ventetidsundersøkelse, og resultatene viser at brukere må vente i gjennomsnitt 2 minutter. Ventetidene varierte fra 0 til 10 minutter. Vår erfaring viser at det gjerne er lengst ventetid i tidsrommet kl. 11-12.30.