Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. november 2012

 

I forhold til 2011 viser statistikken per 30. november 2012 en oppgang på 7 % i antall mottatte saker. Trenden med en økning i antall begjæringer om gjeldsordning, tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler fortsetter per 30. november. Det samme gjelder for tvistesaker. Trenden med en nedgang i antall begjæringer om konkurs holder seg. Øvrige tvangssaker og skiftesaker viser henholdsvis samme nivå og nedgang, men dette tilskrives tilfeldige variasjoner.

 

Konkurs
Per 30. november 2012 kom det inn 1223 konkursbegjæringer, noe som er en nedgang på 16 % i forhold til tilsvarende periode i 2011. Da mottok vi 1453 begjæringer.

Det ble åpnet 584 konkursboer per 30. november 2012, mot 659 i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 11 %.

 

Tvangssalg
Per 30. november 2012 mottok Oslo byfogdembete 2568 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler mot 2053 begjæringer samme periode i 2011. Det utgjør en økning på 25 %.

 

Tvistesaker
Antall tvistesaker, inkludert begjæringer om midlertidig forføyning og arrest var 424 per 30. november 2012 mot 362 saker i tilsvarende periode i fjor. Det er en økning på 17 %.

 

Gjeldsordningssaker
Antall begjæringer om gjeldsordning viser en økning til 245 per 30. november 2012 fra 196 i tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 25 %.

 

Skiftesaker
Både dødsboskifte og felleseieskifte er sakstyper hvor antall begjæringer holder seg stabilt over tid. Når skiftesakene viser en nedgang på 11 % per 30. november i forhold til samme periode i fjor tilskrives det tilfeldige variasjoner.

 

Se statistikken her.