Meny

Det er reist søksmål om gyldigheten av testament opprettet av avdøde. Hovedforhandling ble avholdt 27.–31. august 2012. I tillegg til partene, var det 26 vitner som forklarte seg. Dom i saken blir avsagt om ca. 1 uke.

Siden ble sist oppdatert: 03.12.2012, kl. 10.35