Skiftetvist i Synnøve Alver Urdahls dødsbo

Det er reist søksmål om gyldigheten av testament opprettet av avdøde. Hovedforhandling ble avholdt 27.–31. august 2012. I tillegg til partene, var det 26 vitner som forklarte seg. Dom i saken blir avsagt om ca. 1 uke.