Lørdagsvigsler kan forsvinne

Mulige budsjettkutt i domstolene kan føre til at tilbudet om lørdagsvigsler forsvinner, også ved Oslo byfogdembete. Administrasjonssjef ved Oslo byfogdembete, Steinar Weseth, uttaler at man avhengig av budsjettsituasjonen må vurdere om tilbudet skal opprettholdes som i dag. Regjeringens budsjettforslag legges frem i begynnelsen av oktober. Dette skriver NRK på sine nettsider, 12.09.2012.

Artikkelen fra nrk.no kan leses her.