Vielsene flyttes tilbake til Oslo tinghus fra 30. juni

I forbindelse med avviklingen av 22. juli-saken, ble vielsene flyttet fra Oslo tinghus til Oslo rådhus. Fra 30. juni vil vi utelukkende benytte vårt seremonirom i andre etasje i Oslo tinghus til vielser. Eventuelle endringer vil bli annonsert på våre nettsider.