Vigsler i Oslo tinghus andre halvår 2012

Fra og med lørdag 30. juni 2012 flyttes vigslene tilbake til Oslo tinghus. En oversikt over vigselsdatoer for andre halvår 2012 finner du her.