Beboere i teltleirene sørvest for Sognsvann fravikes

Oslo byfogdembete har den 04.09.2013 tatt til følge begjæring fra Statsbygg om at beboere i teltleirene ved Sognsvann skal fravikes. Kjennelsen kan leses her.