Meny

Oslo byfogdembete bestemte 4. september 2013 at beboere i teltleirene ved Sognsvann skulle fravikes/bortvises fra stedet.

Beboerne har nå anket avgjørelsen. Retten har gitt avgjørelsen oppsettende virkning, noe som betyr at de kan bli boende i teltleirene til lagmannsretten har behandlet saken.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06