Meny

Oslo byfogdembete bestemte 4. september 2013 at beboere i teltleirene ved Sognsvann skulle fravikes/bortvises fra stedet.

Beboerne anket avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett har den 28. oktober 2013 forkastet anken. Det vil si at beboere i teltleirene ved Sognsvann må flytte.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06