Beboere i teltleirene ved Sognsvann må flytte

Oslo byfogdembete bestemte 4. september 2013 at beboere i teltleirene ved Sognsvann skulle fravikes/bortvises fra stedet.

Beboerne anket avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett har den 28. oktober 2013 forkastet anken. Det vil si at beboere i teltleirene ved Sognsvann må flytte.