Meny

Oslo byfogdembete har mottatt begjæring om midlertidig forføyning om fravikelse fra Staten v/Statsbygg.

Saksøkte i denne begjæringen er beboere i teltleir på vestsiden av Sognsvann.

Muntlig forhandling er berammet til torsdag 13. juni 2013.

Siden ble sist oppdatert: 23.09.2013, kl. 10.45