Begjæring om midlertidig forføyning om fjerning av teltleir

Oslo byfogdembete har mottatt begjæring om midlertidig forføyning om fravikelse fra Staten v/Statsbygg.

Saksøkte i denne begjæringen er beboere i teltleir på vestsiden av Sognsvann.

Muntlig forhandling er berammet til torsdag 13. juni 2013.