Danish Air Transport A/S fikk ikke medhold i kravet om å stanse Samferdselsdepartementets anbudskonkurranse om regionale ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms

Kjennelsen kan leses her.