Datoer for lørdagsviglser fra august og ut året er nå tilgjengelig

Oslo byfogdembete har i samarbeid med Oslo rådhus, som et prøveprosjekt tilbudt lørdagsvigsler i Oslo rådhus første halvår 2013. Det er nå klart at prøveprosjektet fortsetter ut 2013.

Liste over hvilke datoer Oslo byfogdembete tilbyr lørdagsvigsler finner du her.