Endringer i statsbudsjettet vedr økt sikkerhet i Oslo tinghus

Regjeringen foreslår at tiltakene for økt sikkerhet i domstolene helt tas ut av statsbudsjettet. Regjeringen Stoltenberg hadde foreslått 33,3 millioner kroner til sikkerhetstiltak i Oslo tinghus. Dette er nå tatt ut av budsjettforslaget.