Enighet om utgivelse av bok om strikkeoppskrifter

Sandnes Garn AS og Cappelen Damm AS har kommet til enighet, så rettsmøtet som var berammet til mandag 4. november 2013 er derfor avlyst.

Sandnes Garn AS begjærte midlertidig forføyning for å få stanset distribusjonen av boken 'Marius-Setesdal-Fana-Voss-Norske strikkemønstre på nye måter', som utgis av Cappelen Damm AS. Det er vist til at selskapet har enerett til å benytte ordet 'Marius' som kjennetegn for strikkeoppskrifter, samt at det i 2012 ble utgitt bok med diverse Marius-mønstre.

Partene har nå inngått utenrettslig forlik.