Halvårsstatistikk for domstolene: Kort saksbehandlingstid forventes å øke

Halvårsstatistikken viser blant annet at tvangssalg for hele landet har økt i 2013, mens det for Oslo har gått ned.

Statistikken kan i sin helhet leses her.