Høringsuttalelse fra Oslo byfogdembete om gebyrinnføring fra 1. juli

Det antas at det fra 1. juli vil bli innført gebyr for notarialbekreftelser
(kr 258,-), vigsler (kr 1 505,-) og deponering av testament (kr 516,-).

Oslo byfogdembete avga høringsuttalelse 5. april. Der fremholdes det bl.a. at gebyr for notarialbekreftelser bør betales i vår ekspedisjon, med bankkort eller kontanter, ved gjennomføringen av notarialbekreftelser, mens gebyret for vigsler og deponering av testament betales etterskuddsvis ved faktura.

Les høringsuttalelsen her.