Høringsuttalelse - Det livssynsåpne samfunn

Oslo byfogdembete har sendt inn høringsuttalelse til Kulturdepartementet vedrørende NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Høringsuttalelsen kan leses her.