Ikke gebyr for vigsler nå

Justiskomiteen gikk ikke inn for gebyr på vigsler i denne omgang.