Ingen lørdagsvigsler i 2014

Det blir ikke et tilbud med lørdagsvigsler i Oslo tinghus og Oslo rådhus i 2014. Dette skyldes ressurssituasjonen i domstolen, stram økonomi og økt saksmengde.

Oslo byfogdembetes pressemelding kan leses her.