Innføring av gebyr for notarialbekreftelser, vigsler og testamenter

Fra 1. juli 2013 innfører domstolene gebyr for følgende tjenester:

Notarialbekreftelse:            kr 258,-
Vigsel:
- I kontortid                      kr 860,-
- På lørdager                   kr 2 580,-
Oppbevaring av testament:  kr 688,-

Ved oppbevaring av testamenter blir det etterskuddsvis betaling ved faktura, mens vigsler og notarialbekreftelser betales forskuddsvis.

Mer utfyllende informasjon kommer på våre nettsider før 1. juli.