Innføring av gebyr på vigsler, notarialbekreftelser og oppbevaring av testament

I høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet  av 20.02.2013 er det foreslått innføring av gebyr på notarialforretninger og oppbevaring av testament i domstolene. Høringsbrevet kan leses her.

Det er foreslått et gebyr på 516 kroner for oppbevaring av testament, 258 kroner for notarialbekreftelser og 1 505 kroner for vigsler.

I statsbudsjettet var ikrafttredelse planlagt 01.04.2013. Høringsfrist er satt til 03.04.2013. Ikrafttredelse må antas tidligst å skje 01.07.2013.

Nødvendige lovendringer foreslås gjennomført i rettsgebyrloven og i lov om notarius publicus.

Oslo byfogdembete vil avgi høringsuttalelse og komme tilbake med nærmere informasjon til våre brukere om dato for ikrafttredelse og praktisk gjennomføring.