Klage over utlegg fra Bygdøy Allé 53 AS ikke tatt til følge

Bygdøy Allé 53 AS innga den 17. april 2012 klage over namsmannen i Oslo sin beslutning av 10. april 2012 om å fremme utleggsbegjæring fra Carita AS.

Klagen ble ikke tatt til følge. Oslo byfogdembetes kjennelse av 1. februar 2013 kan leses her.