Nye gebyrer innføres fra 1. juli

Som tidligere varslet innføres det gebyr på notarialbekreftelser og oppbevaring av testament fra 1. juli 2013.

Gebyret for en enkelt notarialbekreftelse blir på kr 258,- og skal betales forskuddsvis. Vi foretrekker at våre kunder betaler med bankkort / kredittkort.

Gebyret for oppbevaring av testament blir på kr 688,- og betales etterskuddsvis ved faktura. Det er viktig å merke seg at dersom du ønsker å gjøre endringer i testamentet eller ta ut det gamle og levere inn et nytt, så medfører dette at nytt gebyr belastes.