Oslo byfogdembete opprettholder sin avgjørelse om fravikelse av Bispegata 12

Okkupanter i Bispegata 12 (Borgen) begjærte muntlig forhandling etter at Oslo byfogdembete bestemte at de skulle fravike eiendommen. Oslo byfogdembete opprettholder sin avgjørelse av 10. april 2013.

Kjennelsen kan leses her.