Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. januar 2013

 

Statistikken for første måned i 2013 viser til dels sterkt avvikende tall i forhold til statistikk for samme periode i 2012.

Hovedforklaringen er at vi ikke mottar en jevn strøm av saker. Det kan være store variasjoner fra en måned til en annen, med tilsvarende store prosentvise endringer i statistikken. Det er derfor for tidlig å si noe om saksmengdeutviklingen i 2013 med tilfredsstillende grad av troverdighet.

Se statistikken her.