Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 28. februar 2013

Statistikken kan leses her