Saksstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. juli 2013

For 1. halvår vises til informasjon som ble publisert 3. juli 2013.

Juli måned viser små endringer og er som  feriemåned lite veiledende for den videre saksutvikling.

Saksstatistikk per 31. juli 2013 kan leses her