Meny

Oslo byfogdembete har besluttet at okkupantene i Bispegata 12 (Borgen) skal kastes ut. Namsfogden gjennomfører utkastelsen.

Oslo byfogdembetes kjennelse kan leses her.

Siden ble sist oppdatert: 28.06.2013, kl. 17.50