Utkastelse av okkupanter i Bispegata 12 (Borgen)

Oslo byfogdembete har besluttet at okkupantene i Bispegata 12 (Borgen) skal kastes ut. Namsfogden gjennomfører utkastelsen.

Oslo byfogdembetes kjennelse kan leses her.