Vellykket gebyrinnføring

Gebyrinnføring på notarialbekreftelser og oppbevaring av testamenter har blitt gjennomført uten praktiske problemer ved Oslo byfogdembete. Både kredittkort og bankkort kan nå benyttes ved betaling for notarialbekreftelser. Å få en kredittkortløsning på plass har vært spesielt viktig for våre firmakunder. Oppbevaring av testamenter betales etter faktura.

I forbindelse med gebyrinnføringen har vi økt bemanningen i vår ekspedisjon for fortsatt å kunne ivareta god service med kort ventetid.