2014

Avvist begjæring fra meksikansk student

Oslo byfogdembete har avvist en begjæring om midlertidig forføyning fra den meksikanske studenten som demonstrerte under Nobelprisutdelingen 10. desember.

Les mer

Mister staten arveretten?

"Herreløs arv" går antageligvis til frivillige organisasjoner.

Les mer

Halvårstatistikk - særlig økning i midlertidig sikring

Sammenlignet med første halvår 2013 viser tallene for 2014 en oppgang på 9,8 % i antall mottatte rettssaker. Økningen har vært spesielt stor for tvistesakene, som har økt med 29 %.

Les mer