Meny

Lotteri- og stiftelsestilsynet påla reiseklubben World Ventures Holding å slutte med de deler av virksomheten som tilsynet mener omfattes av lotterilovens bestemmelse om forbud mot pyramidespill.

World Ventures Holding begjærte midlertidig forføyning for å få fortsette sin virksomhet inntil spørsmålet er rettskraftig avgjort. Retten konkluderte med at Lotterinemndas vedtak ikke er ugyldig, og tok derfor ikke begjæringen til følge.

Avgjørelsen kan leses her.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06