Besøk av Justiskomiteens leder Hadia Tajik

Justiskomiteens leder, Hadia Tajik, besøkte i dag Oslo byfogdembete, landets 3. største førsteinstansdomstol. Her ble hun orientert om domstolens oppgaver og utfordringer, fikk oppleve livet i vår ekspedisjon og litt av stemningen rundt fredagens vigsler.