Forslag til ny arvelov på høring

Forslag til ny arvelov vil være på høring til over sommeren. Det er for tidlig å si når en ny arvelov kan fremmes for Stortinget.

Forslag til ny arvelov kan leses her.

Høringsbrev kan leses her.