Krav om å stå i stillingen etter fylte 67 år

Steinar Mediaas har fremsatt begjæring om midlertidig forføyning mot NRK. Han krever å få fortsette som økonomikommentator inntil det er rettskraftig avgjort om hans arbeidsforhold er lovlig avsluttet.  Rettsmøte avholdes tirsdag 18 februar 2014 kl 09.00 i sal 616.