Må ut fra 'Brakkebygrenda'

Husokkupantene i St. Halvardsgate 27 blir kastet ut hvis de ikke flytter frivillig innen 1. april 2014. Eiendommen som går under navnet 'Brakkebygrenda', har vært okkupert siden 2010. For tiden bor det rundt 15 personer på eiendommen, der det blant annet er plassert et brakkebygg på to etasjer, flere bobiler, busser, lastebiler og campingvogner.

Det er Oslo byfogdembete som har besluttet dette, etter et rettsmøte hvor beboerne fikk fremlegge sin sak. En eventuell utkastelse vil bli gjennomført av Namsfogden i Oslo.