Mulige strukturendringer i domstolene?

I brev fra justisdepartementet av 11.02.2014 ber departementet om tilbakemelding på hvilke domstoler som stiller seg positive til en sammenslåing med andre domstoler, som en del av en mulig strukturendring i domstolene i førsteinstans.

Domstoladministrasjonens høringsbrev av 21.02.2014 kan leses her.

Oslo byfogdembetes høringsbrev av 18.03.2014 kan leses her.